• English
  • Magyar

Online digITall – Digitális kompetenciafejlesztő tréning

Kurzus célja: a digitális működés támogatása úgy, hogy a vállalkozás döntéshozóinak és
munkavállalóinak láthatóvá tesszük a digitális működés feltételeit és elérhető eszközeit.


Fő üzenetek:
- Mikro- és kisvállalkozásoknak szól elsősorban,
- az elérhető alkalmazások, digitális eszközök tárházát mutatja be azzal a céllal, hogy
   o a vállalkozások belső hatékonyságát javítsa,
   o folyamataikat egyszerűsítse,
   o segítse az együttműködést a munkavállalókkal és a külső szolgáltatókkal,
   o a vállalati döntéseket megkönnyítse a megfelelő adatgyűjtéssel és elemzéssel,
- a digitális cég működtetéséhez szükséges vezetői és munkavállalói kompetenciákat fejleszti,
- a gyakorlatban azonnal alkalmazható információhoz juttatja a résztvevőket,
- A tréning egy digitális utazás, mely a digitális átálláshoz nyújt támpontot.


Kulcsfogalmak: KKV, digitális kompetenciák, hatékonyság, gyakorlatorientáltság