• English
  • Magyar

Imreh Szabolcs

1973-ban született, közgazdász és matematika szakos középiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense. A Kar Marketing és Menedzsment Szakcsoportjának munkatársaként vállalkozási és üzleti tárgyakat (vállalkozások indítása és működtetése, vállalkozástan, menedzsment stb.) oktat, részt vesz a tananyagfejlesztésben és a tudományos kutatásban.

Legfontosabb kutatási területei: a vállalkozástan és a vállalkozásfejlesztés, mely témakörökben rendszeresen publikál. Emellett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Központjának vezetője 2013-2015 között.

Számos vállalkozások indítását támogató képzés és tréning szakmai vezetője és oktatója. Emellett sorozatvállalkozó, több cég társtulajdonosa. Jelenleg az SZTE-n az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 számú projekt keretein belül a vállalkozási kompetenciákat fejlesztő alprojekt vezetője.